Close
Izvēlieties valodu
Warschau Warschau
Tschechien
Prag Brno
Ukraine
Kiew
Lettland
Riga
Belarus
Minsk
Slowakei
Bratislava
Vereinigte Staaten
New York
Reinigung als Geschenk Reinigung als Geschenk
Reinigung als Geschenk Reinigung als Geschenk
Tschechien
Ukraine
Lettland
Belarus
Slowakei
Vereinigte Staaten

Firma sprzątająca CleanWhale w Warszawie | Polityka prywatności

Wersja z dnia 04.03.2024

Niniejsza polityka prywatności ("Polityka") stanowi zbiór zasad, którymi kierujemy się w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej i aplikacji ("Serwisy"). Celem danej Polityki jest udzielenie informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych użytkowników naszych Serwisów i naszych klientów:

 • przy świadczeniu usług,
 • podczas odwiedzania stron internetowych zarządzanych przez nas, oraz
 • podczas korzystania z naszej aplikacji CleanWhale.

I. Podstawowe pojęcia:

Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych - wszelkie czynności wykonywane na danych osobowych, w tym ich zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.

Zgoda osoby, której dane dotyczą - dowolne i jednoznaczne wyrażenie woli Użytkownika, za pośrednictwem którego udziela on/ona zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu.

Uzasadniony interes - jedna z podstaw przetwarzania danych osobowych. Nasz uzasadniony interes opiera się na dążeniu do świadczenia wysokiej jakości usług przy zachowaniu priorytetu interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Ciasteczka (cookies) - to niewielkie fragmenty danych, które powstają i przechowywane są na urządzeniu użytkownika (komputer, tablet, telefon komórkowy itp.) podczas odwiedzania/przeglądania Usług. Ciasteczka są używane do przechowywania ustawień użytkownika, prowadzenia statystyk i innych podobnych celów. Możesz w dowolnym momencie usunąć zapisane ciasteczka w ustawieniach swojej przeglądarki.

II. Kto jest kim?

Clean Whale (“My”, “Firma”, “Clean Whale”) jest Administratorem danych osobowych (Data controller), czyli samodzielnie określa cele i środki przetwarzania danych osobowych oraz ma dostęp do danych osobowych.

Clean Whale Sp. z o.o. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz podmiotem przetwarzającym te dane jest Właściciel Portalu, tj. Clean Whale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000868230, NIP: 6751738063, REGON: 38745511400000, zwana dalej również „Administratorem”. Dane do kontaktu z Administratorem to: E-mail: info@cleanwhale.pl.

Użytkownicy i klienci (zwani również "Ty") - osoba fizyczna, której dane dotyczą (Data subject) powyżej 16 roku życia, korzystająca ze strony internetowej i mająca możliwość skorzystania z naszych Usług.

Dla efektywnego działania strony internetowej i świadczenia wysokiej jakości usług korzystamy z usług stron trzecich, które pełnią rolę Podmiotu przetwarzającego (Data processor), czyli osoby fizycznej lub prawnej, jednostkę lub innego podmiotu, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Należą do nich usługi hostingu, poczty elektronicznej, usługi wysyłki wiadomości, usługi gromadzenia statystyk odwiedzin, usługi logowania (Facebook, Google, Telegram). Szczegóły znajdują się w sekcji "Odbiorcy".

III. Nasze praktyki dotyczące prywatności

Zasady

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami ustanowionymi w Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w UE oraz w przepisy prawa Polski:

 • Zgodność z prawem (Lawfulness): Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w przypadkach, gdy mamy podstawy zgodne z prawem.
 • Rzetelność (Fairness): Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób uczciwy i zgodny z Twoimi prawami.
 • Przejrzystość (Transparency): Zapewniamy przejrzystość w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych i zapewniamy Ci dostęp do Twoich danych osobowych.
 • Ograniczenie celu (Purpose limitation): Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w celach określonych, o których informujemy Cię, i nie używamy ich do innych celów bez Twojej zgody lub zgodnych z prawem podstaw.
 • Minimalizacja danych (Data minimization): Zbieramy tylko niezbędne dane i nie przetwarzamy ich w większym zakresie, niż jest to wymagane do celów przetwarzania.
 • Prawidłowość danych (Data accuracy): Zapewniamy prawidłowość Twoich danych osobowych i aktualizujemy je w razie potrzeby. Zapewniamy również możliwość sprawdzenia i poprawienia swoich danych.
 • Bezpieczeństwo danych (Data security): Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych poprzez wprowadzenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, utracie lub ujawnieniu Twoich osobistych informacji. Szkolimy również naszych pracowników w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych i zapewniamy kontrolę nad przetwarzaniem Twoich danych przez strony trzecie, jeżeli przetwarzają je w naszym imieniu.

Podstawy prawne, na których opieramy przetwarzanie Twoich danych:

 • Umowa: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą zawarliśmy z Tobą, lub do podjęcia określonych działań przed zawarciem tej umowy.
 • Obowiązek prawny: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.
 • Prawnie zasadniony interes: przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, o ile nasze interesy nie przeważają nad interesami lub podstawowymi prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą.
 • Zgoda: udzieliłeś/aś jasnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu.

IV. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane?

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące danych, które zbieramy, w jakim celu, na jakiej podstawie prawnej oraz jak długo przechowujemy te dane.

W jaki sposób wykorzystujemy dane, które nam bezpośrednio przekazałeś/aś?

 • Podstawa prawna - umowa

  Tworzenie konta, składanie zamówień oraz udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania związane z ich realizacją. W tym celu prosimy o podanie Twojego imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, pełnego adresu, żądanej usługi oraz ewentualnych dodatkowych uwag dotyczących zamawianej usługi oraz sposobu płatności. Dane te są przetwarzane w celu wykonania umowy i podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usługi.

  Przechowujemy Twoje dane, dopóki posiadasz aktywne konto. Po upływie jednego roku od usunięcia konta anonimizujemy Twoje dane, jeśli nie są one potrzebne do osiągnięcia innych celów, na przykład na żądanie prawa.

  Dostarczamy Ci możliwość dokonania płatności za nasze usługi online. W celu dokonania płatności online prosimy o podanie numeru karty debetowej/kredytowej, jej daty ważności oraz kodu CVV. Transakcje płatnicze za pomocą popularnych metod płatności (Visa/Mastercard) są realizowane wyłącznie za pośrednictwem zaszyfrowanego połączenia SSL. Można je rozpoznać po zmianie adresu w pasku przeglądarki z "http://" na "https://", a także po symbolu "kłódki" w pasku adresu. Nie przechowujemy tych danych po dokonaniu płatności. Ponadto, udostępniamy możliwość płatności za pośrednictwem Google Pay i Apple Pay.

  Aplikowanie na naszą ofertę pracy. W tym celu prosimy o podanie pełnego imienia, numeru kontaktowego, opisu Twojego zapytania, adresu e-mail i/lub innej formy kontaktu z Tobą, takiej jak komunikatory internetowe lub serwisy społecznościowe. Jeśli po rozpatrzeniu Twojej aplikacji zdecydujemy się na współpracę, przechowujemy Twoje dane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy polskiego prawa. W przeciwnym przypadku przechowujemy Twoje dane nie dłużej niż 6 miesięcy.

 • Podstawa prawna – uzasadniony interes

  Ocena naszej usługi. Po świadczeniu usługi prosimy o jej ocene. W tym celu przetwarzamy Twoje dane kontaktowe, informacje dotyczące świadczonej usługi, ocenę i opinię.

 • Podstawa prawna – obowiązek prawny

  Spełnienie wymogów prawa. W celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych i podatkowych możemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Obejmuje to przetwarzanie danych w celach księgowości i opodatkowania usług oraz w celu spełnienia wymogów prawa określonych w specjalnych ustawach, np. w celu potrzeb postępowania karnego lub w celu spełnienia obowiązku współpracy z policją.

 • Podstawa prawna – zgoda i/lub soft opt-in

  Wysyłka wiadomości marketingowych drogą elektroniczną. Przy rejestracji i/lub składaniu zamówienia dajemy Ci możliwość wyrażenia zgody lub odmowy na otrzymywanie wiadomości marketingowych. Jeśli wyraziłeś/aś zgodę na otrzymywanie newslettera, w każdej chwili możesz ją wycofać, klikając przycisk "Anuluj subskrypcję" w każdej otrzymanej wiadomości lub wysyłając do nas wiadomość e-mail na podany adres: info@cleanwhale.pl

W jaki sposób wykorzystujemy dane gromadzone za pośrednictwem przeglądarki internetowej?

Bezpieczeństwo i ochrona naszej strony internetowej. Korzystamy z usług Cloudflare Inc. w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony naszej strony internetowej przed atakami hakerskimi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes.

Ulepszenie naszej strony internetowej i analiza ruchu sieciowego. Jeśli wyraziłeś/aś zgodę, możemy korzystać z narzędzi takich jak Google Analytics do zbierania statystyk. Na podstawie tych danych rozumiemy rozmiar naszej publiczności i planujemy ulepszenia naszych usług. Dane przechowywane są zgodnie z Polityką Prywatności Google.

Reklama. Jeśli wyraziłeś/aś zgodę, możemy korzystać z narzędzi takich jak Facebook Pixel, aby uwzględniać zachowanie odwiedzających stronę internetową w przyszłych kampaniach reklamowych. Dane przechowywane są zgodnie z Polityką dotyczącą plików cookie Facebooka.

V. Dane osobowe dzieci

Nie zbieramy żadnych informacji dotyczących wieku naszych odwiedzających. Jednakże, zasadnicze nie świadczymy usług osobom poniżej 16 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka, którego dane osobowe w jakiś sposób zostały umieszczone na naszej stronie, prosimy o natychmiastowy kontakt z nami, a my usuniemy te informacje.

VI. Odbiorcy

Nie udostępniamy i nie ujawniamy Twoich danych nikomu bez Twojej wiedzy. Odbiorcami Twoich danych mogą być:

 1. Grupa CleanWhale. Nasze biura znajdują się w Polsce, Czechach, na Łotwie i w Niemczech.
 2. Organizacje / osoby fizyczne, z którymi współpracujemy.

  Możemy przekazywać Twoje dane naszym specjalistom, którzy bezpośrednio świadczą Ci usługi. Podjęliśmy wszelkie niezbędne środki, aby chronić Twoje dane. Wszyscy odbiorcy, którym możemy przekazywać Twoje dane osobowe, również podejmują wszelkie niezbędne środki ochrony w odniesieniu do Twoich danych, poufnie przechowują Twoje dane i wykorzystują je tylko do wykonywania zadań w naszym imieniu.

 3. Serwisy, których używamy do świadczenia usług

  Serwisy płatności:

 4. Pocztowe, hostingowe i inne serwisy:

  • Mailchimp. Jest to serwis do wysyłania biuletynów. Serwis jest świadczony przez firmę Intuit Inc. (США). Adres: 2700 Coast Ave, Mountain View, CA 94043, USA. Informacje dotyczące ochrony danych MailChimp można znaleźć na stronie internetowej. Ogólna polityka prywatności Intuit znajduje się tutaj.
  • Digital Ocean. Nasza witryna jest hostowana na platformie https://www.digitalocean.com/ (DigitalOcean LLC). Adres: Street: 101 6th Ave, City, state: New York. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
  • Cloudflare. Serwis jest świadczony przez firmę Cloudflare Inc. Adres: 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA. Polityka Prywatności Cloudflare.
 5. Serwisy analityczne i reklamowe:

  • Google Analytics, Google Ads. Serwisy są świadczone przez firmę Google, Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA. Podstawa przekazywania danych: Standard contractual clauses. Polityka Prywatności Google.
  • Yandex.Metrica. Serwis analityki internetowej. Adres: 16 L. Tolstoy St., Moscow, 119021, Russia. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.
  • Facebook Pixel. Serwis jest świadczony przez firmę Meta Platforms, Inc. Adres: 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 United States. Polityka Prywatności Meta.
  • TikTok. Serwis jest świadczony przez firmę TikTok Technology Limited. Adres: 10 Earlsfort Terrace, D02 T380, Co Dublin, Dublin, 999930. Polityka Prywatności TikTok.
  • Instagram. Serwis jest świadczony przez firmę Meta Platforms, Inc. Adres: 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 United States. Polityka Prywatności Meta.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach to proces podejmowania decyzji przy użyciu narzędzi automatycznych bez żadnego udziału człowieka.

Nie podejmujemy żadnych wyłącznie automatycznych decyzji i nie prowadzimy profilowania.

VIII. Aktualizacja polityki

Możemy zmieniać Politykę w dowolnym czasie. Na początku tekstu jest podana wersja dokumentu i czas, od którego zmiany wchodzą w życie. Jeśli wprowadzamy istotne zmiany w Polityce (np. dodajemy nowe cele przetwarzania danych osobowych lub nowe kategorie gromadzonych danych osobowych), poprosimy o zgodę na zaktualizowaną Politykę. Kontynuując korzystanie z naszych Serwisów po aktualizacji Polityki, wyrażasz zgodę i akceptujesz nową Politykę. Poprzednie wersje są dostępne na żądanie w firmie pod podanymi w Polityce kontaktami.

IX. Twoje prawa

Zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej oraz Polski masz prawo do realizacji określonych praw w dowolnym momencie, składając odpowiednie żądania pocztą (adres: Warszawa, Łucka 18/2004, 00-845 Warszawa) lub drogą elektroniczną (info@cleanwhale.pl).

Masz prawo do:

X. Nasze kontakty

W sprawach dotyczących polityki prywatności i danych osobowych można się z nami skontaktować drogą mailową info@cleanwhale.pl.

Zobowiązujemy się do udzielenia odpowiedzi bez nieuzasadnionych opóźnień, w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca od otrzymania zapytania. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Dostęp osób trzecich do korespondencji jest ograniczony i nie może być ujawniony bez Twojej pisemnej zgody.