Close
Wybierz język
Warszawa Warszawa
Czechy
Praga Brno
Ukraina
Kijów
Łotwa
Ryga
Białoruś
Mińsk
Słowacja
Bratysława
Stany Zjednoczone
Nowy Jork
+48 732 106 566
Godziny pracy Call center: poniedziałek - sobota, 8:00 - 18:00. Po godzinie 18:00 możesz napisać do nas przez komunikator
Sprzątanie w prezencie Sprzątanie w prezencie
Godziny pracy Call center: poniedziałek - sobota, 8:00 - 18:00. Po godzinie 18:00 możesz napisać do nas przez komunikator
Godziny pracy Call center: poniedziałek - sobota, 8:00 - 18:00. Po godzinie 18:00 możesz napisać do nas przez komunikator
Sprzątanie w prezencie Sprzątanie w prezencie
Czechy
Ukraina
Łotwa
Białoruś
Słowacja
Stany Zjednoczone

Praca w branży sprzatającej i benefity dla pracowników

Benefity dla pracowników są świadczeniami skierowanymi do pracowników danej firmy i mają charakter pozapłacowy. Stosują je przede wszystkim duże firmy i korporacje, które ten wydatek traktują jako formę niefinansowej motywacji pracowników oraz sposób na zwiększenie poziomu lojalności pracownika, a czasem jako dodatkową kartę przetargową w pozyskiwaniu kwalifikowanych pracowników.

Benefity pracownicze, przegląd oczekiwań

Benefity dla pracowników firmy mogą mieć różny charakter. Bardzo często wyścig o pracownika pracodawca zaczyna od samej instytucji i udogodnień pracowniczych. Organizuje strefę relaksu, oferuje darmowe napoje, tworzy pokoje gier, elementy, które mają pomóc pracownikowi zrelaksować się podczas długiego, często ponadnormatywnego czasu pracy. Jeszcze do niedawna luksusowym benefitem był telefon komórkowy, laptop czy samochód służbowy. Gdy pracodawca wyczerpał już tego rodzaju wspomagacze, sięga po inne narzędzia ze zbioru benefitów.

A ma do dyspozycji mnóstwo propozycji, nie tylko tradycyjne benefity pracownicze. Najpopularniejsze i najczęściej stosowane przez pracodawców to:

  • pakiety opieki medycznej
  • dofinansowanie posiłków w stołówce pracowniczej
  • nauka języków obcych, języka, który jest niezbędny do wykonywania obowiązków pracowniczych
  • kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje
  • bony dla pracowników zakupowe
  • karta sportowa na siłownię czy basen
  • hybrydowy system pracy

Ulubione benefity dla pracowników firmy

Pracownicy bardzo wysoko oceniają i doceniają benefity pracownicze, każdego rodzaju, chociaż szczególnie preferują te, które otrzymują najrzadziej. Bardzo dobrze oceniana jest możliwość pracy w systemie hybrydowym, elastyczny tydzień pracy, a także dofinansowanie urlopów. Benefity pracownicze to cecha, która zostaje omówiona podczas np, rozmów kwalifikacyjnych i to obustronnie. Pracodawca wymienia je, by zachęcić potencjalnego pracownika a nowy pracownik weryfikuje listę benefitów, by porównać je z innymi, konkurencyjnymi propozycjami.

Bony dla pracowników ze środków obrotowych

Niektóre z benefitów pracowniczych zaliczane były kiedyś do pomocy rzeczowej, która zwolniona była z opodatkowania do określonego przepisami ustawy o PIT limitu na dany rok podatkowy. Warunkiem było finansowanie ich ze środków ZFŚS albo z funduszy związków zawodowych. Od 2004r zmieniło się traktowanie ich jako świadczenie rzeczowe, a pracodawca ma obowiązek odprowadzenia za nie stosownego podatku.

Dzięki wprowadzeniu opodatkowania, niezależnie od źródła finansowania, benefity pracownicze mogą być finansowane ze środków obrotowych firmy, a to z kolei oznacza, że wszyscy pracownicy mogą korzystać z takich samych benefitów, o podobnej wartości bez względu na ich sytuację życiową, rodzinną oraz materialną.

Sprawdź, jakie benefity pracownicze czekają na Ciebie u naszych partnerów!

Instagram
Twój formularz został przyjęty!
Niedługo nasz menadżer się z Tobą skontaktuje
Wyślij

Nasi partnerzy

Programy bonusowe

* Więcej informacji o bonusach uzyskasz u menadżerów swojej firmy