Close
Wybierz język
Warszawa Warszawa
Czechy
Praga Brno
Ukraina
Kijów
Łotwa
Ryga
Białoruś
Mińsk
Słowacja
Bratysława
Stany Zjednoczone
Nowy Jork
Sprzątanie w prezencie Sprzątanie w prezencie
Sprzątanie w prezencie Sprzątanie w prezencie
Czechy
Ukraina
Łotwa
Białoruś
Słowacja
Stany Zjednoczone

Pogotowie elektryczne Warszawa – pomoc w przypadku awarii instalacji elektrycznej

Wszelkie awarie związane z instalacją elektryczną mogą stanowić poważne zagrożenie zdrowia i życia – dowiedz się, kiedy należy wezwać pogotowia elektryczne, a kiedy trzeba zadzwonić pod numer alarmowy pogotowia energetycznego.

W jakich sytuacjach należy wezwać pogotowie elektryczne?

Pogotowie elektryczne to całodobowy serwis wzywany w przypadkach awarii instalacji elektrycznych – nie tylko w domach prywatnych, ale również w budynkach instytucji publicznych, lokalach użytkowych, siedzibach przedsiębiorstw. Podobnie jak z pogotowiem ratunkowym, zgłoszenie problemu zostaje wykonane telefonicznie pod wskazany numer i jest ono natychmiast przetwarzane. Należy podać wtedy wszelkie potrzebne informacje dotyczące usterki oraz dokładny adres, pod który ma przyjechać serwis.

Najczęstsze awarie, do których wzywane jest pogotowie elektryczne, dotyczą wadliwej instalacji elektrycznej. Tak naprawdę każde zwarcie, iskrzenie lub uszkodzenie linii energetycznej należy sprawdzić, aby zapobiec niebezpieczeństwu. Jednak pogotowie elektryczne służy też pomocą w bardziej prozaiczych usterkach, które nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia, jak na przykład awarie systemu alarmowego, napędu bramy, a nawet telewizji czy sterowania radiowego.

Czy pogotowie elektryczne i energetyczne oznacza to samo?

Zanim zdecydujesz się na wezwanie pomocy do Twojego domu, warto znać różnicę między pogotowiem elektrycznym a energetycznym. Pierwsza różnica polega na tym, że pogotowie energetyczne jest świadczone przez państwo w sytuacjach kryzysowych i jest mu przypisany specjalny numer alarmowy, podobnie jak z wezwaniem innych służb ratunkowych. Zgłoszenie przekazane do pogotowia energetycznego jest przetwarzane centralnie, a rejonowy oddzial jest natychmiast odsyłany na miejsce zdarzenia. Cała operacja przebiega według ściśle okreslonych zasad, a bezpodstawne wezwanie służb może być karane. Głównym zadaniem pogotowia energetycznego jest naprawa uszkodzonych linii energetycznych oraz awarii na ulicach miast lub infrastruktury publicznej, jak również kontrola sprawnego działania urządzeń pomiarowych. Natomiast pogotowie elektryczne jest serwisem świadczonym przez prywatne przedsiębiorstwa bez ingerencji służb państwowych. Każda firma ustala własne zasady działania oraz zakres świadczonych usług wraz ze stawkami obowiązującymi za ich wykonanie.

Pogotowie elektryczne – cena za serwis

Firmy świadczące usługi pogotowia elektrycznego na terenie danego regionu ustalają stawki według obecnej sytuacji rynkowej i zależne są one przede wszystkim od rodzaju oferowanego serwisu i stopnia złożoności awarii. Niektóre przedsiębiorstwa mają ustalony kosztorys albo z góry określoną stawkę godzinową. Jako że pogotowie elektryczne jest też często wzywane do firm, za każdy świadczony serwis można otrzymać fakturę VAT. Tylko osoby doświadczone i posiadające odpowiednie certyfikaty mogą świadczyć usługi w zakresie pogotowia elektrycznego, dlatego wezwanie specjalistów zawsze będzie bezpieczniejsze niż próby naprawienie usterki samodzielnie. Warto też zadzwonić i skonsultować awarię z fachowcami bezpośrednio po jej wystąpieniu, aby otrzymać wskazówki postępowania, zanim przyjedzie serwis. Pogotowie elektryczne może być też wzywane do prac takich jak wymiana gniazdek elektrycznych, wyłaczników różnicowo-prądowych, bepieczników topikowych, jak również do przeglądu sprawności instalacji elektrycznej.

Zamówić pogotowie elektryczne Warszawa
Oceń ten artykuł
Rate 1
Rate 1
Rate 1
Rate 1
Rate 1
Ostatnie wpisy